Вентилационни решетки

Таванни вентилационни решетки (ТВР)

      -Типоразмер ТВР-n/No

Технически данни: 

ТВР-n/No

TBP-n/No2

TBP-n/No3

TBP-n/No4

TBP-n/No5

TBP-n/No6

A/A [mm]

290

366

442

518

594

B/B [mm]

154

230

306

382

458

Max D [mm]

125

200

250

300

315

Цена

 

 

 

 

 

 

     -Tипоразмер ТВР-А-ламела тип „елипса”

Технически данни: 

ТВР-A-n/No

TBP-А-n/No2

TBP-A-n/No4

TBP-n/No4

A/A [mm]

290

442

594

B/B [mm]

154

306

458

Max D [mm]

125

250

315

Цена

 

 

 

 

Стенни вентилационни решетки (СВР)

Технически данни:

L [mm]

H [mm]

F [m2]

H [mm]

F [m2]

H [mm]

F [m2]

H [mm]

F [m2]

125

125

0.010

 

 

 

 

 

 

225

125

0.020

225

0.040

 

 

 

 

325

125

0.030

225

0.060

325

0.090

 

 

425

125

0.040

225

0.080

325

0.120

425

0.160

525

125

0.050

225

0.100

325

0.150

425

0.200

624

125

0.060

225

0.120

325

0.180

425

0.240

825

125

0.080

225

0.160

325

0.240

425

0.320

1025

125

0.100

225

0.200

325

0.300

425

0.400

1225

125

0.120

225

0.240

325

0.360

425

0.480