Кръгли канални вентилатори TD и VENT

  TD технически данни:

Типоразмер

Честота на

въртене

Ел.мощност

Максим.

Ток

Максим.

дебит

Максим

.темп

Тегло

Цена с ДДС

 

[min-1] 

[w] 

[A] 

 [m3/h]

 [c]

[kg] 

 [лв]

ТD-160/100

2500

35

0.25

160

40

1.4

 0.00

 

2100

23

0.15

130

40

 

TD-250/100

1880

39

0.26

250

40

2

 154

 

1475

26

0.18

185

40

 

TD-350/125

2210

56

0.37

360

40

2

 167

 

1900

40

0.26

300

40

 

TD-500/150

2500

68

0.30

535

60

2.7

 203

          /160

1850

50

0.22

400

60

 

TD-800/200

2500

140

0.60

880

60

4.9

 252

 

1850

120

0.53

665

60

 

TD-1000/250

2800

155

0.65

1010

60

9.4

 398

 

2100

85

0.39

850

60

 

TD-1300/250

2520

170

0.72

1300

60

9.4

 410

 

1990

110

0.48

950

60

 

TD-2000/315

2760

350

1.30

1990

60

14

 483

 

2510

200

0.90

1510

60

 

 

 

VENT технически данни:

Типоразмер

Честотс на въртене

Ел.мощност

Максим. Ток

Максим

.дебит

Тегло

Цена c

ДДС

 

[min-1]

[w]

[A]

[m3/h]

[kg]

 [лв]

VENT-100L

2500

78

0.33

290

3

   165  

VENT-125L

2450

80

0.35

410

3

 165

VENT-150L

2700

120

0.53

700

5

 200

VENT-160L

2750

130

0.55

760

5

 200

VENT-200L

2600

170

0.72

1000

5

  231 

VENT-250L

2750

180

0.80

1100

6

 254

VENT-315L

2700

350

1.45.

1890

8

 306