Кaldo

 

Тегло на глидер

Воден

обем

Топлинна мощност

 на глидер

Дъбочина

Широчина

Височина

Цена с ДДС

[kg/глидер]

[dm3]

[W/глидер]

[мм]

[мм]

[мм]

[лв] 

350

0,123

0,36

123

82

80

430

 18

500

0,149

0,46

165

82

80

577

19 

600

0,159

0,54

194

82

80

677

20.50 

800

0.201

0,60

209

82

80

877

 29