Панелни радиатори

Стоманените панелни радиатори са с естествена конвекция на въздуха около топлообменната им площ.Телата се произвеждат в едно,-дву-или трипанелно изпълнение, с единичен, двоен или троен конвектор.Стоманената ламарина е валцована с дебелина 1,25мм и след обезмасляването се покрива с железен фосфат и KIL лак.Тествани са при налягане 13 bar.

Технически данни:
  Мощност Q(W) при t=20C 90/70C
Височина 300 Цена 400 Цена 500 Цена 600 Цена
Дължина   [лв]   [лв]   [лв]   [лв]
400         728 100 847 110
600         1091 123 1270 123
800     1208 121 1455 137 1694 147
1000 1191 130     1819 153 2170 167
1200         2183 173 2540 193
1400 1667 165 2114 193 2547 189 2964 210
1600 1906 171     2910 218 3387 237
1800 2144 205 2718 235 3274 238 3812 264
2000 2382 210     3638 265 4235 300
2200 2740 250     4184 296 4870 330