• Пелетна горелка GP 20
    Пелетна горелка GP 20

Пелетна горелка GP 20

Пелетната горелка GP 20 е предназначена за изгаряне на пелети от дървесина (6-12мм).Тя може да бъде монтирана на различни водогреини кптли.Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодаление на прецизно регулирания горивен процес.Съществуват възможности да се влиае на параметрите и по удобен за потребителя нач

Предимства:

-Възможност за смяна на горивната компонента във вече изградени инсталации:

-Микропроцесорно управление.

-Автоматично запалване.

-Възможност за регулиране на изходящата мощност в широк диапазон.

-Консумирана средна  ел. Енергия е под 60W.

  

Технически дани:

Тип

 

GP 20

Диап.регул.мощ     

[kW]

10-20

Номин.топл.мощ-т

[kW]

20

Разход дърв.пелети при номин.мощност     

[kW]

4.3

Ср.разход дърв.пелети в отопл. Инс-я         

[kg/h]

3

Конс.на ел.ен-я в режим на запалване            

[A]

4.5

Ел.мощност             

[W]

100

Тегло основен модул                                         

[kg]

16

Тегло горивоподаващ шнек                            

[kg]

14

Дължина основен модул                     

[mm]

610

Дължина горивоподаващ шнек                     

[mm]

1890

Височина основен модул                    

[mm]

530

Височина горивоподав шнек   

[mm]

110

Ширина основен модул       

[mm]

250

Ширина горивоподаващ шнек

[mm]

220

Цена с ДДС

[ лв]

2367