• Пелетни горелки GP 20+ и GP 45
    Пелетни горелки GP 20+ и GP 45

Пелетни горелки GP 20+ и GP 45

Тези два модела пелетни горелки са предназначени за изгаряне на дървесни пелети (6-12мм).Може да бъдат монтирани на различни водогрейни котли.Високата ефективност на изгаряне се осъществява благодарение на прецизно регулирания горивен процес.Съществуват възможности да се влияе на параметрите й по удобен за потребителя начин.

Предимства:

-Автоматично запалване.

-Лесно регулиране на мощността (потенциометър).

-Електронно следене на огъня.Регулеруема чуствителност на фотосензора.

-Ново микропроцесорно модулиращо управление.

-Опростено въвеждане в експлоатация.

-Оптимизиран горивен процс и постигане на висока ефективност.

 

Технически данни:

Тип

 

GP 20 +

GP 45

Диап.регул.мощ     

[kW]

16-32

30-45

Номин.топл.мощ-т

[kW]

32

45

Разход дърв.пелети при номин.мощност     

[kW]

6.8.

10.7.

Ср.разход дърв.пелети в отопл. Ин-я         

[kg/h]

5.

7.5.

Конс.на ел.ен я в режим на запалване            

[A]

4.5.

2

Ел.мощност             

[W]

100

100

Тегло основен модул                                         

[kg]

18

18

Тегло горивоподаващ шнек                            

[kg]

14

14

Дължина основен модул                     

[mm]

570

610

Дължина горивоподаващ шнек                     

[mm]

1890

1890

Височина основен модул                    

[mm]

530

530

Височина горивоподав шнек   

[mm]

110

110

Ширина основен модул       

[mm]

250

310

Ширина горивоподаващ шнек

[mm]

220

220

Цена

 

0.00

0.00