Сравнителна таблица между електрически електродни котли и електрически котли с нагревател

Среден разход на електроенергия на  електрически котли

ЕЛЕКТРОДЕН КОТЕЛ „ГАЛАН”

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ С НАГРЕВАТЕЛ

Ел. кот. «Галан-Очаг»

500-600

3 кВт

1500-1800

3 кВт

ватт/час

(30 кв.м.)

 ватт/час

(50 кв.м.)

 

 

 

Ел. кот. «Галан-Очаг»

900-1200

5 кВт

2000-2500

5 кВт

ватт/час

(50 кв.м.)

ватт/час

(90 кв.м.)

 

 

 

Ел. кот. «Галан-Гейзер»

1800-2300

9 кВт

3600-4200

9 кВт

ватт/час

(90 кв.м.)

ватт/час

(180 кв.м.)

 

 

 

Ел. кот. «Галан-Вулкан»

4500-5500

24 кВт

9500-11000

25 кВт

ватт/час

(240 кв.м.)

ватт/час

(до 350 кв.м.)

 

 

 

Котел «Галан»

Електрически котел

3 кВт     ВЗ 30-40 секунди               
               ПТ 50-55 градуса
С
               СМ 1 кВт (5А)

3кВт      ВР 5-10 минут
               ПТ 50-55 градуса
С
               СМ 3кВт

5 кВт     ВЗ 30-40 секунди
               ПТ 50-55 градуса
С
               СМ 2 кВт (10-12А)

5 кВт     ВР 5-10 минут
               ПТ 50-55 градуса
С
               СМ 5 кВт

9 кВт     ВЗ 30-40 секунди
               ПТ 50-55 градуса
С
               СМ 3 кВт (15А)

9 кВт     ВР 5-10 минут
               ПТ 50-55 градуса
С
                СМ 9 кВт

25 кВт ВЗ 30-40 секунди
              ПТ 50-55 градуса
С
              СМ 9 кВт (15 А на една фаза)

24 кВт    ВР 5-10 минут
                ПТ 50-55 градуса
С
                 СМ 24 кВт

Легенда: ВЗ – време за загряване, ПТ – поддържаща температура на системата
СМ – стартова мощност по време на загряване