Faral Tropical

 

Тегло на глидер

Воден

обем

Топлинна мощност

 на глидер

Дъбочина

Широчина

Височина

Цена с ДДС

[kg/глидер]

[dm3]

[W/глидер]

[мм]

[мм]

[мм]

[лв] 

500

0,156

0,35

129

95

80

580

19.5

600

0,174

0,41

150

95

80

680

20.5