Kobe ASF-H34A5 ER Конвенционална Колона

Технически данни
ASF-H34A5/ER
Тип     Kонвенционален
Мощност охлаждане [kw] 7.1
EER      2.8
  отопление [kw] 7.90+2.10
COP      3.2
Консумация охлаждане [kw] 2.5
  отопление [kw] 2.64+2.1
Клас      -
Дебит   [m3/h]  -
Размери Вътрешно тяло  В/Д/Ш [mm] 500/1700/290
  Външно тяло В/Д/Ш [mm] 840/695/335
Шум Вътрешно/Външно  тяло [d(A)] 38/45
Цена с монтаж    [лв] 1680